Anacafe 14

Anacafe 14

زیرگونه ای بسیار پرمحصول و غیریکنواخت، مقاوم در برابر زنگ برگ قوه و کیفیت خوب در ارتفاعات بالای ۱۳۰۰ متر.
ظاهر
قد: بلند (اطلاعات: گیاه قهوه از لحاظ نوع رفتارش در رشد به دو دسته کوتاه و بلند تقسیم می‌شود).
رنگ نوک برگ ها: سبز (اطلاعات: نوک برگ‌های جدید می‌توانند سبز، برنز روشن، برنز، برنز تیره و سبز یا برنز باشند).
اندازه دانه قهوه: بسیار بزرگ (اطلاعات: دانه‌های قهوه می‌توانند در اندازه‌های کمتر از متوسط، متوسط، بزرگ و یا بسیار بزرگ وجود داشته باشند. برای اینکه مرجعی در ذهن داشته باشید، اندازه زیرگونه کاتورا متوسط است، SL28 بزرگ است و ماراگوگیپ بسیار بزرگ).
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: >1200
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: > 900
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: > 700
(اطلاعات: مسئله اینجاست که ارتفاعی که در آن پتانسیل کیفیت و عملکرد زراعی به بیشترین مقدار خود می رسد چقدر است؟ این ویژگی، کیفیت فنجان مورد انتظار و همچنین تحمل آن گونه در برابر بیماری زنگ برگ قهوه و بیماری های مربوط به گیلاس قهوه را در نظر می گیرد. ارتفاع بهینه به عرض جغرافیایی مزرعه بستگی دارد. مزارع واقع در نزدیکی خط استوا ارتفاع بهینه بالاتری نسبت به مزارع دورتر در شمال یا جنوب استوا خواهند داشت. با استفاده از این جدول ابتدا عرض جغرافیایی صحیح خود را یافته و با توجه به آن ارتفاع بهینه خود را پیدا کنید).
ارتفاع کم متوسط زیاد
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی ۱۰۰۰-۱۲۰۰ متر ۱۲۰۰-۱۶۰۰ متر >1600 متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی ۷۰۰-۹۰۰ متر ۹۰۰-۱۳۰۰ متر >1300 متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی ۴۰۰-۷۰۰ متر ۷۰۰-۱۰۰۰ متر >1000 متر

پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: خوب (اطلاعات: پتانسیل کیفیت این گونه در ارتفاعات بالاتر می تواند خیلی کم، کم، خوب، خیلی خوب و استنثنایی باشد).
برداشت بالقوه: خوب (اطلاعات: میزان میوه ای که یک درخت می تواند بدهد می تواند کم، متوسط، خوب، بالا و خیلی بالا باشد. برای اینکه مرجعی در ذهن داشته باشید زیرگونه کاتورا بازده خوبی دارد و میزان بازده زیرگونه SL28 نیز خوب است).
زنگ برگ قهوه: مقاوم (اطلاعات: در پاسخ به این سوال که گیاه به بیماری زنگ برگ قهوه حساس است یا خیر می توان سه حالت مقاوم، متحمل و مستعد را در نظر گرفت. زنگ قهوه یک بیماری شاخ و برگ قهوه است که توسط قارچ Hemileia vastatrix ایجاد شده و باعث از بین رفتن برگ ها می شود و در شرایطی ممکن است که به تلفات شدید محصول نیز بینجامد. به این نکته توجه داشته باشید که بیماری های گیاهی دائماً در حال پیشرفت هستند. انواعی که امروزه در برابر بیماری مقاوم هستند، ممکن است فردا نباشند. مقاومت ژنتیکی می تواند به دلیل ظهور نژادهای جدید (تکامل بیماری) یا حرکت نژادهای قدیمی به مناطق جدید از بین برود).
بیماری گیلاس قهوه: مستعد (اطلاعات: اینکه یک گیلاس قهوه تا چه میزان در مقابل این بیماری مقاوم است را با یکی از سه حالت مقاوم، متحمل و مستعد نشان می دهند. CBD یک بیماری قهوه است که میوه آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری توسط قارچی به نام Colletotrichum kahawe پدید می آید. به این نکته توجه داشته باشید که بیماری های گیاهی دائماً در حال پیشرفت هستند. انواعی که امروزه در برابر بیماری مقاوم هستند، ممکن است فردا نباشند. مقاومت ژنتیکی می تواند به دلیل ظهور نژادهای جدید (تکامل بیماری) یا حرکت نژادهای قدیمی به مناطق جدید از بین برود).
نماتدها: مستعد (اطلاعات: میزان مستعد بودن گیاه قهوه نسبت به ابتلا به نماتدها را با یکی از سه حالت مقاوم، متحمل و مستعد نشان می دهند. نماتدها جانورانی میکروسکوپی و ساکن خاک هستند که ریشه ها را آلوده کرده و می توانند باعث پژمردگی و مرگ گیاه شوند. به این نکته توجه داشته باشید که بیماری های گیاهی دائماً در حال پیشرفت هستند. انواعی که امروزه در برابر بیماری مقاوم هستند، ممکن است فردا نباشند. مقاومت ژنتیکی می تواند به دلیل ظهور نژادهای جدید (تکامل بیماری) یا حرکت نژادهای قدیمی به مناطق جدید از بین برود).
اولین سال تولید (اطلاعات: درخت می تواند اولین میوه خود را در سال دوم، سوم و یا چهارم بدهد) سال دوم
نیازهای تغذیه ای (اطلاعات: یک گیاه قهوه می تواند در میزانی معادل با کم، متوسط، بالا و خیلی بالا به موادی مانند کمپوست و کود نیاز داشته باشد) بالا
رسیدن میوه (درخت چقدر بعد به مرحله برداشت می‌رسد؟ پاسخ این سوال را می توان با یکی از چهار حالت زود، متوسط، دیر و یا خیلی دیر داد. به عنوان مرجع در ذهن داشته باشید که زیرگونه کاتورا در طبقه بندی متوسط جای می گیرد) دیر
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن (اطلاعات: این نسبت می تواند میزانی داشته باشد مانند کم، میانگین، بالا و بسیار بالا. به عنوان مرجع در ذهن داشته باشید که این نسبت برای زیرگونه کاتورا میانگین و برای زیرگونه SL28 بالاست). بالا
تراکم کاشت (اینو تو کادر پایین جدول توضیح می دم) ۴۰۰۰ – ۵۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه این زیرگونه به خشکی مقاوم است و در بین نسل های مختلف آن پایداری وجود ندارد.

اطلاعات: برای کاشت این زیرگونه باید از چه فاصله‌ای میان درختان پیروی کرد؟
۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس چند ساقه)
۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس چند ساقه)
کمتر از ۲۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس چند ساقه)
۳۰۰۰ – ۴۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
۴۰۰۰ – ۵۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
۵۰۰۰ – ۶۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
به این نکته توجه کنید که در آمریکای مرکزی، درختان غالباً برای داشتن یک ساقه اصلی هرس می شوند و در آفریقا، هرس درختان برای چندین (بین ۲ تا ۳) ساقه در هر درخت معمول است. بنابراین، در حالی که تراکم کاشت درختان در آفریقا بسیار کمتر است، اما هر درخت میوه بیشتری می دهد، چرا که ساقه های اصلی متعددی دارد.
ژنتیک
اصل و نسب (اطلاعات: والدین این زیرگونه (به شرط شناخته شدن) چه گونه هایی هستند و اصل و نسب ژنتیکی آن چیست؟) (تیمور هیبرید ۸۳۲٫۱ * کاتورا) * پاکامارا
توصیف ژنتیکی (اینو تو کادر پایین جدول توضیح می دم) مخزن ژنی (کاتیمور)
تاریخچه این زیرگونه از تلاقی طبیعی بین زیرگونه (تیمور هیبرید ۸۳۲٫۱ * کاتورا) و کاتامارا در حدود سال ۱۹۸۰ و در دپارتمان چیکویمولا به وجود آمد و توسط کشاورزی به نام فرانسیسکو مانچامه کشف شد. پس از چرخش چندین انتخاب انبوه که در آن گروهی از گیاهان منفرد بر اساس عملکرد برترشان انتخاب می شوند و سپس با حجیم شدن بذر این گیاهان نسل جدیدی تشکیل می شود. با انتخاب شجره نامه ای توسط انجمن ملی قهوه گواتمالا، این زیرگونه به عنوان یک زیرگونه تجاری در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.

توصیف ژنتیکی
اتیوپیایی / بومی
گروه بوربون-تیپیکا / تیپیکا
گروه بوربون-تیپیکا / بوربون
گروه بوربون-تیپیکا / تیپیکا + بوربون
مخزن ژنی / کاتیمور
مخزن ژنی / سارچیمور
هیبریدی F1 / مخزن ژنی
هیبریدی F1 / فاقد مخزن ژنی

دسترسی
پرورش دهنده (اطلاعات: اگر این زیرگونه توسط یک پرورش دهنده به خصوص ایجاد شده است، نام آن پرورش دهنده چیست؟) انجمن ملی قهوه گواتمالا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *