فرونتون

فرونتون
فرونتون زیرگونه ای زود تولید، پرمحصول و مقاوم در برابر بیماری زنگ برگ قهوه است. همچنین این زیرگونه به خوبی با ارتفاعات کم و متوسط سازگار می گردد. این زیرگونه در ابتدا در پورتوریکو ایجاد شد.
ظاهر
قد: کوتاه
رنگ نوک برگ ها: سبز یا برنز
اندازه دانه قهوه: متوسط
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: خوب
برداشت بالقوه: خوب
زنگ برگ قهوه: مقاوم
بیماری گیلاس قهوه: ناشناخته
نماتدها: ناشناخته
اولین سال تولید سال دوم
نیازهای تغذیه ای بالا
رسیدن میوه متوسط
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن بالا
تراکم کاشت ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه این زیرگونه همگن نیست و برگ های آن مستعد ریزش است.

ژنتیک
اصل و نسب تیمور هیبریدی * کاتورا
توصیف ژنتیکی مخزن ژنی (کاتیمور)
تاریخچه یک تلاقی بین تیمور هیبریدی و کاتورا که از موسسه کشاورزی کمپیناس (IAC) پورتویکو معرفی شد. انتخاب آن توسط ایستگاه آزمایشی کشاورزی در بخش های الحاقی در پورتوریکو صورت گرفت.

دسترسی
پرورش دهنده هیچ کدام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *