درمان آسم با قهوه

تحقیقات علمی جدید در کانادا نشان میدهد که قهوه غلیظ اثر درمانی خوبی برای بیماری آسم دارد.

کافئین موجود درقهوه لوله های برونشها را باز و گشاد کرده و تنفس بیماران مبتلا به آسم را آسان میسازد.

تحقیقات علمی جدید در کانادا نشان میدهد که قهوه غلیظ اثر درمانی خوبی برای بیماری آسم دارد.  

کافئین موجود درقهوه لوله های برونشها را باز و گشاد کرده و تنفس بیماران مبتلا به آسم را آسان میسازد.

طبق پژوهشهایی که در مورد کودکان وبزرگسالان مبتلا به آسم شده است اگر دو لیوان متوسط (هر لیوان ۲۴۰ گرم) قهوه غلیظ خورده شود، ظرف یکی دو ساعت حمله آسمی را برطرف میسازد و تا ۶ ساعت هم اثرش باقی میماند. قهوه در سالهای ۱۸۰۰ از داروهای معجزهگر قرن برای بیماران مبتلابه آسم بود. ولی پس از مدتی از ۱۹۲۱ جایش را به تئوفیلین  داد که در حال حاضر داروی تجارتی صناعی معمول برایکاهش حمله های آسمی است.
در تحقیقات جدیدی که محققان دانشگاه مانیتوبا برای مقایسه آثار تئوفیلین و کافئین که هر دو دارای خواص و ساختمان
شیمیایی مشابهی هستند، به عمل آوردند و در مجله پزشکی نیوانگلند گزارش شده است، چنین نتیجه گرفته شده که کافئین از نظرباز کردن و گشاد کردن لولههای برونشها و تسهیل تنفس در بیماران جوان مبتلا به آسم عینا مانند تئوفیلین عمل میکند.

حقیقتاین است که کافئین در بدن شکسته شده و به ترکیبات شیمیایی دیگری تبدیل میشود که شامل تئوفیلین میباشند.
به علاوه طبق نظر فیلیپ شاپیرو از مرکز تحقیقات پزشکی آلبانی در نیویورک، کافئین ممکن است داروی مفیدی برای
بیماری تب یونجه باشد. دکتر شاپیرو برای اینکه آلرژی آبریزش بینی خود را که شبیه به تب یونجه است معالجه کند،

مدت ۱۶روز قرصهای کافئین و یا پلاسبو میخورد، قرصها مشخص بودند که کدام کافئین و کدام پلاسبو است ولی او خودش نمیدانستکه کدام قرص محتوی کافئین و کدام پلاسبو است و همچنین نمیدانست که در هر روز کدامیک را خورده است. روزی که اوقرص کافئین که معادل دو فنجان قهوه غلیظ بود میخورد فقط یکی دو عطسه و خیلی کم ناراحتی خارش داشت ولی روزی کهپلاسبو خورده بود ۲۷ عطسه داشت.
کافئین همچنین تنفس را با کاهش خستگی عضلات تنفسی تسهیل میکند، بنابراین به نظر میرسد که قهوه داروی خوبی برایاشخاصی که اشکال نفس کشیدن دارند، میباشد و بخصوص برای اشخاصی که مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

هستند، مفید است. محققان دانشگاه کیس وسترن رزرو ؛ دریافتهاند که کافئین موجود در سه فنجان بزرگ قهوه غلیظ (حدود۶۰۰ میلیگرم) تنفس مردها و زنها را خیلی تسهیل و طولانیتر کرده است.