قوانین قهوه ترک در مسابقات

قوانین و تغیرات معمول
فیلپ بارتلاک ( filip bartelak ) در مورد تغیرات مقررات و قوانین ایبریک به جانشینی و سر گروهی ایبریک

قوانین و تغیرات معمول
فیلپ بارتلاک ( filip bartelak ) در مورد تغیرات مقررات و قوانین ایبریک به جانشینی و سر گروهی ایبریک :
مسابقات قهرمانی ایبریک برای ارایه و پیشرفت این روش از اماده سازی برگزار شده است .
Cazve و روش سنتی ایبریک ibrik احتمالا شناخته شده ترین روش های اماده کردن قهوه در دنیا است.
همانند scaa ما امیدواریم که به کسانی که این روش را به درستی استفاده و سبب سرو قهوه خدمات با کیفیت بالا می شوند پاداشی بدهیم.
اخیرا تصمیم گرفته ایم که قوانین کنونی مسابقات قهرمانی را بررسی کنیم و به این نتیجه رسیده ایم که برخی تغیرات برای ارزیابی دقیق پروسه اماده سازی و کیفیت نوشیدنی های سرو شده لازم است.
قصد ما حفظ زبان اشنا و طرز کار مسابقات برای نگه داشتن این مسابقات به صورت دوستانه تر و قابل دسترسی تر است ما تصمیم گرفته ایم که همان ست اپ میز برای سایر مسابقه دهندگان نگه داریم تا برای مراسم های بعدی دچار مشکل سخت افرازی نشویم

 

منبع نتپرسو