نقرس

تاثیر قهوه بر بیماری ثروتمندان
در سال های اخیر درباره اثر قهوه بر بیماری های گوناگون تحقیقات فراوانی انجام شد. کم کم مردم متوجه تاثیر این دانه بر پیشگیری و بهبود بیماری ها شدند و برای درمان از آن استفاده می کردند. یکی از بیماری هایی که مصرف قهوه می تواند از ابتلا به آن جلوگیری کند، نقرس می باشد. […]