مصرف کافئین در ورزش

کافئین و ورزش
کافئین یک ماده بسیار رایج است که افراد برای افزایش عملکرد فیزیکی از آن استفاده می کنند. ورزش کاران نیز از این قاعده جدا نیستند و برای آن که در تمرینات و مسابقات عملکرد بهتری از مهارت هایشان را به نمایش بگذارند، از این ماده استفاده می کنند. کافئین به صورت قرص، کپسول، آدامس و […]