قهوه اسپشیالیتی

گرید قهوه چیست و در هر کشوری چگونه است؟
اگر در صنعت قهوه فعال باشید، حتما با اصطلاح گرید قهوه آشنا شدید. گرید قهوه در کل به معنای درجه بندی قهوه می باشد. این درجه بندی در هر کشوری بر اساس معیارهای فدراسیون یا انجمن قهوه مشخص می شود. این رتبه بندی می تواند بر اساس ارتفاع، چگالی دانه، نوع معیوب و …  تعیین […]
قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی چیست؟
هرگز قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی را با قهوه‌ی اعلا اشتباه نگیرید! این دو با هم شباهت‌هایی دارند. اما یکسان پنداشتن آن‌ها با هم نیز اشتباه است. مثل این است که جت شخصی را با بخش فرست کلاس هواپیما یکسان بدانید. شاید شما هم کنجکاو شده باشید که قهوه‌ی اسپشالتی چیست. چرا انقدر خاص است؟ آیا […]