راه اندازی کافی شاپ

دروغ بزرگ لاغری ،با قهوه سبز
دروغی به‌نام قهوه سبز لاغری ؛ جریمه‌ای ۳.۵ میلیون دلاری برای موسسه تحقیقاتی