تاثیر قهوه بر نقرس

تاثیر قهوه بر بیماری ثروتمندان
در سال های اخیر درباره اثر قهوه بر بیماری های گوناگون تحقیقات فراوانی انجام شد. کم کم مردم متوجه تاثیر این دانه بر پیشگیری و بهبود بیماری ها شدند و برای درمان از آن استفاده می کردند. یکی از بیماری هایی که مصرف قهوه می تواند از ابتلا به آن جلوگیری کند، نقرس می باشد. […]