IHCAFE 90

IHCAFE 90
زیرگونه ای پر بازده که با کمترین ارتفاعات سازگاری دارد. این زیرگونه به لقاح بالایی نیاز دارد.
ظاهر
قد: کوتاه
رنگ نوک برگ ها: برنز تیره
اندازه دانه قهوه: متوسط
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: بسیار پایین
برداشت بالقوه: بالا
زنگ برگ قهوه: مستعد
بیماری گیلاس قهوه: مستعد
نماتدها: مستعد
اولین سال تولید سال دوم
نیازهای تغذیه ای بسیار بالا
رسیدن میوه متوسط
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن پایین
تراکم کاشت ۴۰۰۰ – ۵۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه اخیراً و از طریق ارزیابی های علمی تایید شده است که این زیرگونه در هندوراس نسبت به ابتلا به بیماری زنگ برگ قهوه مستعد است و این مسئله احتمالاً به سایر مناطق آمریکای مرکزی نیز تعمیم پذیر است. همچنین این زیرگونه بسیار مستعد ابتلا به بیماری Ojo de Gallo است.

ژنتیک
اصل و نسب تیمور هیبریدی ۸۳۲٫۱ * کاتورا
توصیف ژنتیکی مخزن ژنی (کاتیمور)
تاریخچه تلاقی بین تیمور هیبریدی ۸۳۲٫۱ و کاتورا منجر به ایجاد این زیرگونه شده است. انتخاب شجره نامه آن نیز توسط موسسه قهوه هندوراس (IHCAFE) صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این زیرگونه شباهت بسیار زیادی به T5175 دارد.

دسترسی
پرورش دهنده موسسه قهوه هندوراس (IHCAFE)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *