کاسکاتلکو

کاسکاتلکو
این زیرگونه به خوبی با ارتفاعات متوسط سازگار می گردد و در برابر بیماری زنگ برگ قهوه و برخی نماتدها مقاوم است.
ظاهر
قد: کوتاه
رنگ نوک برگ ها: سبز
اندازه دانه قهوه: بزرگ
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: خوب
برداشت بالقوه: خوب
زنگ برگ قهوه: مقاوم
بیماری گیلاس قهوه: ناشناخته
نماتدها: مقاوم
اولین سال تولید سال سوم
نیازهای تغذیه ای بالا
رسیدن میوه متوسط
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن بالا
تراکم کاشت ۵۰۰۰ – ۶۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه مقاومت در برابر نماتدها: این زیرگونه در برابر Pratylenchus ها مقاوم نیست اما در برابر Meloidogyne exigua مقاومت خوبی دارد.

ژنتیک
اصل و نسب انتخابی از T5296
توصیف ژنتیکی زیرگونه ژنی (سارچیمور)
تاریخچه انتخاب شجره نامه T5296 توسط بنیاد تحقیقات قهوه السالوادور (PROCAFÉ) صورت گرفته است.

دسترسی
پرورش دهنده بنیاد تحقیقات قهوه السالوادور (PROCAFÉ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *