کاتیمور ۱۲۹

کاتیمور ۱۲۹
یک زیرگونه کوتاه و پرمحصول، مقاوم در برابر زنگ برگ قهوه و همچنین بیماری گیلاس آن. این زیرگونه معمولاً در کشورهای مالاوی، زامبیا و زیمباوه یافت می شود.
ظاهر
قد: کوتاه
رنگ نوک برگ ها: سبز
اندازه دانه قهوه: بزرگ
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: خوب
برداشت بالقوه: بسیار بالا
زنگ برگ قهوه: مقاوم
بیماری گیلاس قهوه: مقاوم
نماتدها: مستعد
اولین سال تولید سال دوم
نیازهای تغذیه ای بالا
رسیدن میوه متوسط
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن میانگین
تراکم کاشت ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه این زیرگونه به مدیریت دقیقی برای به حداکثر رساندن بازده بدون تحمل بیش از حد گیاه نیاز دارد.

ژنتیک
اصل و نسب انتخاب یک خط ژنتیکی کاتیمور از کلمبیا (کاتورا * تیمور هیبریدی ۱۳۴۳)
توصیف ژنتیکی مخزن ژنی (کاتیمور)
تاریخچه این زیرگونه در مالاوی که این زیرگونه در آن رشد می کند گاهی Nyika نیز نامیده می شود که انتخابی از یک خط ژنتیکی کاتیمور از کلمبیاست. زیرگونه کاتیمور ۱۲۹ در دهه ۱۹۷۰ از طریق کنیا به آفریقا معرفی شد و سپس در دهه ۱۹۹۰ به مالاوی رفت. جایی که توسط واحد تحقیقات قهوه و چای عمدتاً به دلیل عملکرد و مقاومت آن در برابر بیماری زنگ قهوه و گیلاس آن برای انتشار به عنوان یک زیرگونه در سال ۲۰۰۶ انتخاب گشت.
معرفی این زیرگونه به کشور مالاوی بخشی از برنامه ای بود که توسط اتحادیه اروپا برای احیای مزارع تولیدکنندگان خرد قهوه با جایگزینی تدریجی جمعیت های پیر گونه های آگارو و گیشا با کاتیمور که می توانست بیماری های قهوه را بدون نیاز به اسپری های قارچ کش پرهزینه کنترل کند انجام شد. از میان پنج خط کاتیمور معرفی شده، تنها همین زیرگونه در برابر CBD مقاومت نشان داد.

دسترسی
پرورش دهنده Cenicafe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *