پاراینیما

پاراینیما
این زیرگونه به خوبی با ارتفاعات متوسط سازگار می شود. همچنین این زیرگونه مقاومت خوبی در برابر زنگ برگ قهوه و برخی از نماتدها از خود نشان می دهد.
ظاهر
قد: کوتاه
رنگ نوک برگ ها: سبز
اندازه دانه قهوه: بزرگ
زراعت
ارتفاع بهینه:
پنج درجه شمالی تا پنج درجه جنوبی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ متر
پنج تا پانزده درجه شمالی و پنج تا پانزده درجه جنوبی: ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ متر
بیشتر از پانزده درجه شمالی و بیشتر از پانزده درجه جنوبی: ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: خوب
برداشت بالقوه: خوب
زنگ برگ قهوه: مقاوم
بیماری گیلاس قهوه: متحمل
نماتدها: مقاوم
اولین سال تولید سال سوم
نیازهای تغذیه ای بالا
رسیدن میوه متوسط
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن بالا
تراکم کاشت ۵۰۰۰ – ۶۰۰۰ در هکتار (با استفاده از هرس تک ساقه)
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه نماتدها: در برابر گونه های Pratylenchus مقاوم نیست اما در برابر برخی از گونه های Meloidogyne از خود مقاومت نشان می دهد.

ژنتیک
اصل و نسب انتخابی از T5296
توصیف ژنتیکی مخزن ژنی (سارچیمور)
تاریخچه انتخاب شجره نامه T5296 توسط موسسه قهوه هندوراس (IHCAFE) صورت گرفته است.

دسترسی
پرورش دهنده موسسه قهوه هندوراس (IHCAFE)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *