نمایا

نمایا
یک زیرگونه روبوستا که به دلیل مقاومت بالا در برابر نماتدها برای پیوندهای پایه ای استفاده می شود. گیاهان عربیکا (در هر زیرگونه ای) را می توان روی این زیرگونه پیوند زد تا گیاه در برابر نماتدها مقاوم شود. پیوند عربیکا بر روی پایه ای از روبوستا تاثیری بر کیفیت فنجان قهوه نخواهد داشت.
ظاهر
قد: –
رنگ نوک برگ ها: –
اندازه دانه قهوه: –
زراعت
ارتفاع بهینه: –
پتانسیل کیفیت در ارتفاع بالا: –
برداشت بالقوه: –
زنگ برگ قهوه: –
بیماری گیلاس قهوه: –
نماتدها: مقاوم
اولین سال تولید –
نیازهای تغذیه ای –
رسیدن میوه –
نسبت دانه قهوه به گیلاس آن –
تراکم کاشت –
اطلاعات بیشتر در خصوص زراعت این زیرگونه تکثیر توسط بذر تولید شده، تنها در مزارع مجاز. نماتدها: نسبت به گونه های Pratylenchus متحمل است و نسبت به Meloidogyne exigua و M. arenaria و M. paranaensis مقاوم است.

ژنتیک
اصل و نسب C. canephora T3561 * C. canephora T3751
توصیف ژنتیکی –
تاریخچه –

دسترسی
پرورش دهنده PROMECAFE-CIRAD-CATIE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *