قهوه چگونه مغز را تحریک میکند؟

کافئین مادهای است که کفایت و قدرت کار مغز انسان را افزایش میدهد، این

نظری است که مورد قبول و تأیید جودیت و ورتمن، دانشمند محقق در آثار تحرکزایی غذاها در دانشگاه ام- آی- تی
میباشد.

کافئین مادهای است که کفایت و قدرت کار مغز انسان را افزایش میدهد، این

نظری است که مورد قبول و تأیید جودیت و ورتمن، دانشمند محقق در آثار تحرکزایی غذاها در دانشگاه ام- آی- تی
 میباشد.

اینکه خوردن قهوه به مقدار معمول روزانه چقدر در افزایش قدرت کار مغز اثر میگذارد سؤالی است که تحقیقات
دکتر هاریس لیبرمن ، دانشمند روانشناس در گروه دانشگاهی مغز و علوم عقلی در ام- آی- تی به آن پاسخ میدهد.
برای آنکه آثار قهوه خوردن معمولی اشخاص یعنی مثلا هر صبح یک فنجان قهوه، در کار مغز بررسی شود، دکتر لیبرمن
کپسولهایی با ظرفیتهای مختلف محتوی ۳۲ و ۶۴ و ۱۲۸ و ۲۵۶ میلیگرم کافئین تهیه و هر روز به گروهی از مردان که برای
آزمایش داوطلب شده بودند داد که بخورند.
۳۲ میلیگرم کافئین مقداری است که معمولا در یک بطری نوشابه کولا و یا در یک فنجان با ظرفیت ۱۵۰ گرم چای وجود دارد، )
و ۶۴ میلیگرم مقدار کافئینی است که در ۱۵۰ گرم قهوه رقیق تجارتی که به اینستنت کافی  معروف است وجود دارد، و ۱۲۸
میلیگرم مقدار کافئینی است که در یک فنجان با ظرفیت ۱۵۰ گرم قهوه که با روش معمولی در خانه درست میشود وجود دارد. و
۲۵۶ میلیگرم مقدار کافئینی است که در یک لیوان به ظرفیت ۳۰۰ گرم قهوه که در خانه معمولا تهیه میشود وجود دارد.)
صبح هر روز، هریک از افراد داوطلب پس از ۱۲ ساعت چیزی نخوردن یعنی صبح ناشتا یکی از این کپسولها را میخوردند و کمی
بعد از آنها آزمایش هوشیاری به عمل میآمد و مدت زمانی که برای جواب دادن به هر سؤال صرف میکردند و دقت در
پاسخگویی و تمرکز و تیزی درک، و صحت جوابها هم اندازهگیری میشد. روز بعد به همه آنها کپسولهایی کاملا شبیه کپسولهایی
روز پیش ولی به جای کافئین محتوی پلاسبو (ماده بیاثر) داده میشد که البته خود آنها نمیدانستند که کپسولهای با محتوای
متفاوتی میخورند، سپس مجددا از آنها تست به عمل میآمد، نتیجه بسیار هیجانانگیز بود، قهوه در تکتک هریک از تستهای
مغزی اثرش را نشان میدهد، حتی در مورد اشخاصی که از کپسولهای صبحانه با حد اقل ظرفیت ( ۳۲ میلیگرم)

اثر تحرکزایی کافئین روی مغز و اعصاب » خورده بودند اثر کرده بود. نتیجه آزمایش را دکتر وورتمن چنین تفسیر میکند
محسوسا موجب تفکر سریعتر، واکنش سریعتر، هوشیاری بیشتر و دقت بیشتر در پاسخگویی شده است. از این آزمایشها چنین
برمیآید، اعم از اینکه داوطلبها معمولا هیچ عادت به خوردن قهوه ندارند و یا کمی قهوه میخورند یا زیاد قهوه میخورند، تأثیر
کافئین در نیرومند کردن فعالیت مغزی آنها یکسان است. در آزمایش دیگری که دکتر لیبرمن به عمل آورده، نشان داده شده است
که کافئین قدرت و مقاومت شخص را در رانندگی افزایش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *