پروفایل نویسی عصاره گیری و دم آوری

پروفایل قهوه یوروکف(روسو)
قهوه ای که در مقابل شماست قابلیت عصاره گیری در کیفیات مختلف دارد ما یکی ار بهترین حالت های ان را برای شما پیشنهاد کرده ایم.
پروفایل قهوه یوروکف(اسپرسو ایتالیایی)
منطقی ترین طعم که مناسب ذائقه ایرانی است از این لاین قهوه را عصاره گیری کریم و ثبت شد.
پروفایل قهوه توبرگا(پریمیوم)
تمام مشخصاتی لازم داریم تا بهترین عصاره گیری را از این قهوه انجام دهیم را ثبت کرده ایم.
پروفایل قهوه توبرگا (عربیکا)
برای عصاره گیری صحیح از این لاین قهوه ایتالیایی تنظیمات و پیشنهاد مناسب برای بهترین استخراج را میتوانید بررسی کنید.